Alumni List

Name Pass Out YearPresent PostPresent EmployerPhotograph
Anish Ghai2010 - -
Ghulam Nabi2010 - -
Wasif Javid2010 - -
Imran Nayeem2010 - -
Mohd H Abdulh2010 - -
Rashid Qayoom2010 - -
Waseam Akram2010 - -
Zahid Qayoom2010 - -
Farham Ahmed2010 - -
Shabana Ishtiaq2010 - -
Nasses Abbas- - -
Ashraf Ahmed2010 - -
Anjum Khan2010 - -
Rajat Gural2010 - -
Zaykit Hussain2011 - -
Zulfar Ahmed2011 - -
Tej Mehmood2011 - -
Anmir Faiz2011 - -
Basharat Hussain2011 - -
Shaid Afridi2011 - -
Saddam Hussain2011 - -
Mashooq Ahmed2011 - -
Rashid Zamir2011 - -
Arfan Qureshi2011 - -
Rubina Majid2011 - -
Shafkath Shah2011 - -
Ataz Ahmed- - -
Mohd Azeem2011 - -
Zaykit Hussain2011 - -
Mohd Arif2011 - -
Mukhtar Ahmed2011 - -
Rashid Aziz2011 - -
Mushtaq Ahmed2011 - -
Tahira Tabasum2012 - -
Tariq Hanief2012 - -
Sajid Qayoom2012 - -
Ifthsam Shamshir2012 - -
Nishrat Ahmed2012 - -
Adeel Ahmed2012 - -
Shokat Ali2012 - -
Waseem Kazmi2012 - -
Mohd Qasim Choudhary2012 - -
Rubia Khalid- - -
Mumtaz Ahmed2012 - -
Mehtab Ahmed2012 - -
Imtiaz Ahmed2012 - -
Zulfqar Hussain Shah2012 - -
Niaz Ahmed2012 - -
Shaid Ahmed2012 - -
Nabila Nazir2012 - -
Nazakat hussain2012 - -
Mukhtar Ahmed2012 - -
Rizwan H Shah2012 - -
Mohd Sharafat2012 - -
Asia Begum2012 - -
Iftkhar Ahmed- - -
Sajad Akbar2012 - -
Jameela Koser2012 - -
Yaser Ahmed2012 - -
Tabassum Zahra2012 - -
Irfan Haider2012 - -
Fardoos Ara2012 - -
Yaseer Hussain2012 - -
Javid Iqbal2012 - -
Mohd Shafqat2012 - -
Ishtmaq Ahmed- - -
Sajid Jaffri2012 - -
Wajid Ahmed Bhatt2012 - -
Sarya Banu2012 - -
Sayeed Zeeshan Ali2013 - -
Shabanam Queshi2013 - -
Mehraz Ahmed2013 - -
Ghosia Qureshi2013 - -
Fasil Munshi2013 - -
Zulafghar H Shah2013 - -
Alyas Ahmed2013 - -
Irfan Ali Manhas2013 - -
Mohd Yaseen2013 - -
Sayima Majid2013 - -
Nazakat Ali2013 - -
Nissar Ahmed2013 - -
Aftar Hussain2013 - -
Sham Shad Akhter2013 - -
Yasmeen Akhtar2014 -- -
Safeer Ahmed2014 - -
Fareed Ahmed2014 - -
Rabia Manhas2014 - -
Nazia Akhtar2014 - -
Hamza Shamshir2014 - -
Nazarat Hafiz2014 - -
Badar Din Banday2014 - -
Shahzad Ahmed2014 - -
Abdul Aziz2014 - -
Zaffar Iqbal2014 - -
Waqas H Shah2014 - -
Sikender Hayat2014 - -
Saleem Ahmed2014 - -
Fareed Ahmed2014 - -
Mohd Azad2010 - -
Yaseem Farkhan2011 - -
Adross Ahmed2011 - -
Rizwan Ahmed2011 - -
Ashnat Shamim2014 - -
Muhammed Sharaz2014 - -
Ghulam Mujhtaba2013 - -
ABDUL BASIT2009 Administration Head National Computer Institute
ANISH GHAI2010 M.com Not Mentioned